Türkiye Narrative Terapi

 

Video 1 Giriş (Introduction)

Bu videoda Narrative Terapi ile nasıl tanıştığımı, sonrasında Türkiye Narrative Terapi Topluluğu olarak neler yaşadığımızı ve nihayet bu videoların ne amaçla hazırlandığını bulacaksınız.

In this video, you will find how I met first with narrative therapy, then what we experienced as Turkish Narrative Therapy Community and finally the purpose of these videos.

 

 
Video 2 Narrative Terapi Nedir? (What is Narrative Therapy)

Bu videoda Narrative Terapinin tanımı, temel özellikleri, diğer yaklaşımlardan farkları ve sık kullanılan teknikleri hakkında genel bilgiler bulacaksınız.

In this video, you will find general information about Narrative Therapy, the main differences between Narrative Therapy and other psychotherapy approaches and most well-known known techniques of Narrative Therapy.

 

 

Video 3 Psikoterapi Yaklaşımlarının İçinde Narrative Terapi (Narrative Therapy in Relation to Other Psychotherapy Approaches)

Bu videoda modern psikoterapi tarihi içerisinde yer alan akımlar ve Narrative Terapinin yeri hakkında bilgiler bulacaksınız.

In this video, you will find a short history of modern psychotherapy streams and the places of narrative therapy in relation to them.

 

 

Video 4 Narrative Terapinin Hikayesi (The Story of Narrative Therapy)

Bu videoda Narrative Terapinin doğuş ve gelişim hikayesini bulacaksınız.

In this video you will find the short story of Narrative Therapy’s birth and development.

 

 

Video 5 Narrative Terapinin İlham Aldığı Fikirler ve Uygulamalar (Ideas and Practices That Inspire Narrative Therapy)

Bu videoda Narrative Terapinin ilham aldığı teoriler, teorisyenler, fikirler ve uygulamalar hakkında bilgiler bulacaksınız.

In this video you will find some information about theories, theorists, ideas and practices which inspire narrative therapy.

 

 

 

Video 6 Narrative Terapinin Bugünü (Narrative Therapy Today)

Bu videoda Narrative Terapi ile ilgili dünyanın farklı yerlerinde yapılan uygulamalar, organize edilen eğitim programları, basılan yayınlar ile ilgili bilgiler bulacaksınız.

In this video you will find some information about narrative practices in different parts of the world, training programs and published materials.

 

 

Video 7 Türkiye’de Narrative Terapi (Narrative Therapy in Turkey)

Bu videoda Türkiye’de Narrative Terapi ile ilgili yapılan çalışmalar ve organize edilen eğitim programı hakkında bilgiler bulacaksınız.

In this video you will find some information about how Narrative Therapy has been used in Turkey and the content of Narrative Therapy training in Turkey.

 

Leave a Reply