Καθοδήγηση και ανακάλυψη:
Μια συζήτηση για την εξουσία και την πολιτική στην αφηγηματική θεραπεία
(Greek translation of an interview with Michael White, 'Direction and discovery: A conversation about power and politics in narrative therapy', from Reflections on narrative practice: Essays and interviews. Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications)
Michael White, Michael F. Hoyt, Jeff Zimmerman; translated by Nina Xenou Gabrieli
The externalising of the problem and the re-authoring of lives and relationships Edited by Efrossini Moureli and Fany Triantafillou and was published in the 13th issue of MetalogosTranslated by Daniil Danilopoulos
Το Δέντρο της Ζωής / The Tree of Life (Κεφάλαιο Τέσσερα Από το βιβλίο του: 'The Tree of Life: A collective narrative approach to working with vulnerable children', David Denborough from Collective narrative practice: Responding to individuals, groups and communities who have experienced trauma (chapter four). Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications)Μια συλλογική αφηγηματική προσέγγιση
στην εργασία με ευάλωτα παιδιά
Ανταπόκριση στην αντιξοότητα και πρόληψη βλάβης:
Συλλογικές αφηγηματικές πρακτικές
Με άτομα, ομάδες, κοινότητες και σχολεία
Cheryl White & David Denborough
Tree of Life: Instruction card

 

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments